Communicatie charter en e-mail

Optimaliseer interne e-mails en chats voor meer resultaat en minder communicatiedruk

In deze workshops gaan we na waarom er binnen de organisatie zoveel gemaild en gechat wordt. We analyseren de grondoorzaken en pakken ze aan.

Op basis van jullie specifieke noden combineren we combineren theorie en praktijk om zo snel mogelijk resultaat te boeken.


Prijs

Op maat

Opleidingstype

In-company workshops

# Deelnemers

Minimum:    4

Maximum: 16


Duurtijd

Te bepalen na intake

WORKSHOPS COMMUNICATIECHARTER EN E-MAILS


Kenniswerkers geven aan dat ze overweldigd zijn door de hoeveelheid e-mails en chats die ze dagelijks moeten verwerken. Hierdoor ervaren ze minder autonomie en werkplezier. Voor veel medewerkers is de inbox een symbool geworden van stress en werkdruk

In deze workshops pakken we dit euvel aan. We onderzoeken de oorzaken en optimaliseren interne e-mails en chats voor meer resultaat en minder tijdsverlies.

Aan de hand van de uitdagingen binnen jouw organisatie, combineren we theorie en praktijk om vanaf week 1 de communicatiedruk aan te pakken.PROGRAMMA


Deepdive:

Tijdens de deepdive analyseren we de hoeveelheid interne mails van een aantal sleutelfiguren in de organisatie. We gaan de oorzaken na van de interne communicatiedruk. Op basis hiervan geven we de workshops vorm voor maximale impact.

 

Workshops:

Workshop Communicatiedrijfveren en grondoorzaken communicatie overlast

Tijdens deze workshop starten we met iedereen een gemeenschappelijke taal rond communicatie bij te brengen. We focussen ons op de 7 drijfveren van communicatie en de 6 grondoorzaken van communicatie overlast. De deelnemers analyseren vervolgens hun eigen inbox en chatkanalen volgens deze methodiek. Met de uitkomst gaan we aan de slag in de volgende workshop.


Workshop Communicatiedruk structureel aanpakken

Met een duidelijk zicht op de oorzaken van de interne communicatiedruk zoeken we gezamenlijk oplossingen. We maken een concreet actieplan om binnen de organisatie de elektronische communicatie te optimaliseren.

Opmaken communicatiecharter


Workshop communicatiecharter

Een communicatiecharter is een kort document waarin duidelijk een aantal gedragsregels vermeld staan. Binnen iedere organisatie kan dit anders zijn, afhankelijk van hoe de medewerkers het communicatieprobleem ervaren. Typisch vermeldt het charter voor welke type communicatie er welk kanaal (vergadering, chat, mail, telefoon…) gebruikt wordt. Het vermeldt eveneens hoe er gecommuniceerd wordt, met wie, wanneer en op welke manier medewerkers zich dienen te gedragen.


Opvolging:

Het implementeren van een nieuwe manier van interne communicatie vraagt het nodige werk. Gedurende 6 maanden organiseren we maandelijks een opvolgmoment met de deelnemers om de vooruitgang te bespreken en bij te sturen waar nodig. Met WidePeaks ‘System Implementation Score’ meten we hoe goed het nieuwe systeem ingang vindt.

Zo garanderen we dat de uitkomst van de workshops wel degelijk ingevoerd wordt.


 

DOELGROEP


Alle medewerkers die een te hoge communicatiedruk ervaren.

Deze workshops hebben de grootste impact wanneer de ganse organisatie getraind wordt nadat het communicatiecharter werd opgesteld. Wordt er geen kritische massa bereikt, kan de organisatie worstelen de nieuwe methodologie in te voeren.


 

GETUIGENISSEN


Door intern af te stemmen wanneer we mailen en wanneer niet, heeft intern heel wat frustratie weggenomen. Mijn mailbox is er ook meer behapbaar door geworden.” Marketing Manager – Europese distributeurLaat ons ontdekken hoe we kunnen samenwerken!


De eerste afspraak is gratis