Rollen en verantwoordelijkheden

Meer jobduidelijkheid voor meer engagement en minder stress

De workshops rond rollen en verantwoordelijkheden helpen je medewerkers een beter zicht te krijgen in wat van hen verwacht wordt en hoe ze succesvol kunnen zijn. Dit verhoogt het engagement en verlaagt het personeelsverloop.

Prijs

Vanaf 2995€* (excl. BTW)

*afhankelijk gekozen formule

Opleidingstype

In-company workshops

# Deelnemers

Minimum:    4

Maximum: 16


Duurtijd

1.5 dagen + intake & opvolging

WORKSHOPS DUIDELIJKE ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN


In vele organisaties zijn beslissingsbevoegdheid, processen en verantwoordelijkheden niet helder afgelijnd. Nochtans is ‘jobklaarheid’ , het duidelijk weten wat men moet doen, een belangrijke bron van engagement bij medewerkers. Organisaties met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden scoren statistisch beduidend beter op gebied van werktevredenheid en kennen een veel lager personeelsverloop.

50% van de medewerkers ervaren te weinig job duidelijkheid. Bij kleinere bedrijven zijn deze cijfers zelfs hoger omdat medewerkers hier vaker een grotere verscheidenheid aan taken opnemen en meer ad hoc problemen oplossen.

In deze opleiding gaan we na hoe medewerkers zich meer kunnen focussen op hun taak zonder energie te verliezen aan onderlinge negotiaties en politiek. Want onduidelijkheid brengt heel wat overleg met zich mee, tijd die anders en beter besteed kan worden.


PROGRAMMA


Deepdive:

Iedere organisatie is verschillend. Tijdens de deepdive gaan we na hoe medewerkers en management de duidelijkheid van hun rollen en verantwoordelijkheden ervaren. Via stakeholder interviews brengen we in kaart wat aandacht verdient. Op basis van deze analyse brengen we de workshops in lijn met de noden van jouw organisatie.

 

Workshops:

Het programma bestaat uit 3 workshops van een halve dag.

 

Workshop 1: Mapping van de processen

Samen met de deelnemers gaan we na in welke processen ze allemaal actief zijn en wat hun rol erin is. We gaan na of er conflictgebieden zijn en hoe de processen passen in het groter geheel.

 

Workshop 2: Waarom, wat, hoe

  • Waarom: We verduidelijken de rol van elke medewerker in het groter geheel. We verhelderen hoe hun rol bijdraagt tot de doelstellingen van het team en de organisatie in zijn geheel.
  • Wat: We definiëren wat succes betekent in iemands specifieke job. We beschrijven glashelder wat de verwachte output is van de rol en met wie er moet samengewerkt worden om dit te bereiken. We identificeren op wie de medewerker beroep kan doen indien hij of zij hulp nodig heeft. We besteden daarnaast ook aandacht aan wat andere departementen of diensten verwachten van de rol, zodat er geen misverstanden ontstaan.
  • Hoe: We duiden het ‘hoe’ van de rol. We verduidelijken de processen en schets wat aan wie gerapporteerd moet worden.

Om deze oefening tot een goed eind te brengen, gebruiken we de RACI (Responsible, Accountable, Consulted en Informed) methodologie

 

Workshop 3: Vastleggen in jobomschrijving

Gebaseerd op de nieuwe inzichten, schrijft iedere deelnemer een nieuwe jobomschrijving volgens een afgestemde template. Dit wordt gezamenlijk in het team overlopen worden zodat iedereen mee aan boord is.


Opvolging:

4 Weken na de training volgt een intervisie met de deelnemers. Hier worden opnieuw de principes overlopen en gaan we gezamenlijk na wat goed werkt en wat nog verdere aandacht verdient. Op basis hiervan maken de deelnemers een persoonlijk actieplan waarmee ze verder aan de slag gaan.

Deze intervisie helpt de deelnemers de nieuwe aanpak verder te internaliseren.


 

DOELGROEP


Leidinggevenden en medewerkers die hun rol willen verduidelijken en de samenwerking verbeteren.

Wil je de impact van de training maximaliseren? Dan raden wij aan medewerkers per proces of per team te trainen. Zo krijg je iedereen op dezelfde lijn en stijgt de productiviteit het snelst.


 

GETUIGENISSEN


Duidelijk weten wat er van me verwacht wordt en wat ik van anderen kan verwachten, heeft me heel wat rust bezorgd.” Beleidsmedewerker - overheid


Laat ons ontdekken hoe we kunnen samenwerken!


De eerste afspraak is gratis