Scans

Scan je organisatie

Wil je weten hoe je managementsysteem ervoor staat? WidePeak biedt je een gratis scan doorheen je organisatie aan.


Met een batterij van geteste en gevalideerde vragen gaan wij na hoe jouw collega’s het systeem ervaren. We analyseren de focus, het interne overleg en de cultuur. Dit koppelen we aan de impact van je organisatie en het welbevinden van je medewerkers.


Interesse? Contacteer ons.

Scan je organisatie

Wat onderzoeken we in de scans?

DOELGERICHTHEID


Een organisatie op het juiste spoor brengen, vraagt dat je weet waar je heen gaat. Organisaties die duidelijk stellen wat ze willen bereiken, maken meer impact dan zij die het niet doen.

Met de scan meten we vier domeinen:

  1. Hoe goed is de missie gekend en gedragen?
  2. Weet iedereen waar de organisatie binnen 3 tot 5 jaar wil staan en wordt dit onderschreven?
  3. Kent iedereen zijn rol in het geheel?
  4. Schenkt de organisatie voldoende aandacht aan het behalen van de doelstellingen.

Logische vragen waar het management en de medewerkers niet steeds dezelfde interpretatie kennen.EFFICIENTIE OVERLEG


Communicatie is cruciaal om een organisatie goed te laten draaien. Toch gaan we er als management soms licht over en beseffen onvoldoende hoeveel tijd en moeite dit kost.

In de scan wordt gepeild naar de efficiëntie en effectiviteit van vergaderen en elektronische communicatie.

Hoe ervaren de medewerkers de vergaderingen. Zijn er teveel of te weinig. Worden ze goed geleid? Wat met de hoeveelheid mails en chats? Is de link met de strategie duidelijk?  Zijn ze allemaal even nuttig?

De scan brengt dit allemaal in kaart zodat jij je prioriteiten kan stellen.


ORGANISATIECULTUUR


Zonder een cultuur die de strategie ondersteunt, zal geen enkele organisatie haar doelstellingen behalen.

De scan onderzoekt welke culturele aspecten als positief ervaren worden en welke niet.

We gaan vier culturele dimensies na:

  1. Hoe gaat je organisatie om met beslissingen,
  2. Hoe behandelen medewerkers elkaar
  3. Hoe gericht is de organisatie op het behalen van resultaten
  4. Hoe kijkt de organisatie naar verandering.

De antwoorden leiden je naar de aspecten die je kan aanpakken om tot betere resultaten te komen.