Missie en visie

Op naar een inspirerende missie en visie

De workshops rond missie en visie helpen jouw een duidelijk verhaal neer te zetten naar bestaande en toekomstige medewerkers.

Dit verhoogt het engagement en helpt nieuwe medewerkers aan te trekken.

Prijs

Op maat

Opleidingstype

In-company workshops

# Deelnemers

Minimum:    4

Maximum: 10


Duurtijd

Wordt bepaald tijdens intake

WORKSHOPS INSPIRERENDE MISSIE EN VISIE


Iedere mens wil Liefst 84% van de medewerkers is op zoek naar betekenisvol werk. Een werk waarin ze impact maken en bijdragen aan iets groters dan zichzelf.

Belangrijk voor werkgevers om (toekomstige) medewerkers duidelijk te maken hoe ze bijdragen aan de wereld en wat de lange termijn ambities zijn. Dit verhoogt niet enkel het engagement van de medewerkers, het speelt ook een hoofdrol in ‘employer branding’ om nieuw talent aan te trekken.

Tijdens deze workshops gaan we op zoek naar de engagerende kern van de organisatie en gebruiken die om een inspirerende missie te bouwen. Een missie die onderscheidend is en waar medewerkers trots op zijn.

Eénmaal de missie afgeklopt, kijken we hoe die te vertalen in de ambities voor de toekomst; de visie.

Tijdens de workshops ‘Op naar een engagerende missie en visie’ nemen we samen de tijd om gestructureerd rond de organisatie na te denken, waar staan we voor en waar willen we heen. De concrete uitkomst van de workshops vormt de basis om je organisatie verder vorm te geven, het engagement van je medewerkers te verhogen en meer talent aan te trekken.


PROGRAMMA


Deepdive:

Iedere organisatie is verschillend. Tijdens de deepdive gaan we na hoe medewerkers, management en klanten denken over de missie en visie van de organisatie. Via stakeholder interviews en gestructureerde bevragingen brengen we in kaart wat aandacht verdient. Op basis van deze analyse brengen we de workshops in lijn met de noden van jouw organisatie.

 

Workshops:

Deze training bestaat uit verschillende workshops gespreid over meerdere dagen.

.

  • Workshops: Missie: Waarom bestaan we?

Organisaties bestaan voor de mensen die ze (be)dienen. Tijdens een reeks workshops, gaan we hier dieper op in.

Gebaseerd op klantendata en de resultaten van de deepdive stellen we tijdens de workshop helder wat de organisatie oplost voor wie. We leggen ook vast waarom we willen dat klanten ons kiezen.

De antwoorden vormen samen de basis van wie we zijn. Dit vertalen we in een samenhangende tekst waarmee we verder aan de slag gaan.

 

  • Workshops: Visie: Waar willen we heen?

Binnen deze workshop gaan we na waar de organisatie binnen drie tot vijf jaar wenst te staan en wat dat betekent. We bepalen de haalbaarheid, op welke manier we deze visie wensen te bereiken en hoe we succes gaan meten.


  • Workshop 3: Next steps

De eerste twee reeksen workshops hebben je een eerste versie van een missie en een visie gegeven. Volgende stap is het betrekken van de ganse organisatie. Tijdens deze workshop bepalen we het plan van aanpak. Wie doet wat tegen wanneer en hoe gaan we opvolgen dat het gebeurt. Op het einde van de rit hebben we een afgeklopt plan van aanpak waarmee de deelnemers verder gaan.Opvolging:

Het valideren en uitdragen van een nieuwe missie en visie vraagt heel wat werk. Gedurende 6 maanden organiseren we maandelijks een opvolgmoment met de deelnemers om de vooruitgang te bespreken en bij te sturen waar nodig. Zo garanderen we dat de uitkomst van de workshops wel degelijk ingang vindt. 

DOELGROEP


Management teams en sleutelfiguren binnen organisaties.

Deze workshops kunnen enkel slagen indien het voltallig leiderschapsteam van een organisatie of departement deelnemen.


 

GETUIGENISSEN


Van vele losse ideeën een samenhangend verhaal maken, dat was de uitdaging waarmee Widepeak ons met succes geholpen heeft.” CEO - bouwbedrijf


Laat ons ontdekken hoe we kunnen samenwerken!


De eerste afspraak is gratis